Integration Consultant

Opis

U naszego klienta, zdolni, inteligentni i zorientowani na zespół pracownicy, uwalniają swoją pasję i talent, aby rozwiązać niektóre z najważniejszych wyzwań na świecie. Budują rozwiązania oparte na danych, aby pomóc w instytucjach rządowych i komercyjnych rozwiązywać niewiarygodne problemy. Jeśli chcesz wykorzystać swoje umiejętności i chcesz, aby ten świat stał się lepszym miejscem, jest to oferta dla Ciebie.

Technologia
 • .NET Core, C#, Azure, MS SQL Server, ASP .NET 5,

Obowiązki

 • Zbieranie wymagań, pomoc w ocenie pracy
 • Mapowanie i przekształcanie danych
 • Budowa i testowanie funkcji do specyfikacji / projektu
 • Opracowanie i zaprojektowanie rozwiązań w stosunku do istniejących standardów i praktyk
 • Wdrożenia projektu w chmurze, centrach danych oraz u klienta
 • Rozwiązywanie problemów
 • Współpraca z wewnętrznymi / zewnętrznymi zespołami ds. Rozwoju, testowania i wsparcia
 • Zrozumienie zarządzania defektami i procesów zarządzania releasami
 • Dokumentacja techniczna, specyfikacje i transfer wiedzy
 • Przegląd kodu w celu zapewnienia wysokiej jakości realizacji projektów

Umiejętności i Doświadczenie

 • Sprawdzone doświadczenie wykorzystujące co najmniej jedną z następujących technologii:
  • .NET - C #
  • Microsoft SQL Server i TSQL o XML, XSLT, XSD i XPath
  • ReSTful usługi internetowe
  • JSON
 • Doświadczenie w pracy w środowisku Agile
 • Doświadczenie w użyciu Visual Studio IDE lub SQL Server Management Studio
 • Doświadczenie w Business Intelligence i / lub rozwiązaniach integracyjnych
 • Dobra komunikacja i umiejętności interpersonalne
 • Znajomość sektora detalicznego lub POS jest preferowana, ale nie niezbędna
 • Duże doświadczenie z : MSMQ, IIS, Podgląd zdarzeń, PowerShell
 • Doświadczenie w pracy z TFS lub Git
 • Doświadczenie w korzystaniu z usług HTTP i ReSTful

Co możemy zaoferować kandydatowi:

 • Konkurencyjna pensja i premia roczna za wyniki.
 • Ubezpieczenie podróżne.
 • Ekspozycja na najnowsze technologie i innowacje analityczne.
 • Przyjazne środowisko pracy, w którym zespół jest nagradzany za sukces.
 • Nowe biuro w centrum Warszawy z wieloma udogodnieniami dla pracowników.
 • Prywatne ubezpieczenie zdrowotne.
 • System MyBenefit.Zgodnie z obowiązującym prawem nie pobieramy opłat od kandydatów za udział w procesach rekrutacyjnych.
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: “Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez Sufrago Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 405A, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z Sufrago oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania.